De OMNI Vereniging sv Oeverzwaluwen is opgedeeld in vier verschillende afdelingen. Voetbal, Volleybal, Tennis en Gymnastiek. Deze vier afdelingen fungeren zelfstandig maar hebben verantwoording af te leggen aan het OMNI bestuur. Het OMNI bestuur bestaat uit een onafhankelijk Dagelijks Bestuur (DB) aangevuld met de voorzitters van elke afdeling. Eenmaal per maand vergadert het bestuur en is er dus overleg tussen de verschillende afdelingen. De OMNI beheert en betaalt de arbeidsovereenkomsten van de betaalde trainers. De OMNI is tevens aanspreekpartner voor de gemeente en indien er problemen in de afdelingen zijn, kunnen de overige afdelingen samen met het OMNI DB zorgen voor oplossingen.
Alle afdelingen hebben dus invloed in de OMNI vereniging. U bent daarom van harte uitgenodigd om de algemene ledenvergadering te boezoeken, deze vindt meestal plaats in november en wordt aangekondigt via de website's van de afdelingen. Hieronder vindt u een overzicht van de statuten en in het menu onder Home vindt u tevens het Huishoudelijk reglement.

Het bestuur bestaat momenteel uit:

Voorzitter
Johan Folmer

Secretaris
Bouke Yke Peterson

Penningmeester
Ulco Seinstra

Afdelingsvoorzitter
Jelle Zijlstra, voetbal en interim Sporthalbeheer
Gert Jan Baak, volleybal
Ingeborg Venema, Gymnastiek
Angeline Hanenberg, Tennis
Vaste Balsponsor
Slagerij-De-Boer-blauw
Co-Sponsoren
Textielstra
Kuilart
advertentieGalema
Elfsteden Vaarvakanties Friesland logo
Agricola Bouw logo
Go to top