Schermafbeelding 2013-12-15 om 15.14.58Het zal jullie vrijwel zeker niet zijn ontgaan, dat per 1 januari 2014 de regels voor het gebruik van alcohol (en rookwaren) zijn veranderd. Vanaf heden is het verboden voor personen, jonger dan 18 jaar, om te roken / rookwaren aan te schaffen en om alcohol te drinken, dan wel aan te schaffen. Overtreding van die regels leidt tot een boete, als bovenstaande bij een controle wordt geconstateerd.
Nu is het niet alleen verboden voor jongeren be-neden de 18 jarige leeftijd om alcohol te drinken en aan te kopen, maar het is ook verboden voor gelegenheden, waarin alcohol wordt geschonken (zoals de sportkantine) om alcohol aan deze jon-geren te verkopen / te schenken. Hetzelfde geldt voor de aanschaf en het gebruik van rookwaren.
Houd er s.v.p. rekening mee, dat naar je identi-teitsbewijs zal worden gevraagd als ook maar het geringste vermoeden bestaat, dat je die leeftijd nog niet hebt bereikt.
Mocht je wel de 18 jarige leeftijd hebben be-reikt, dan vragen we je dringend niet alcohol te bestellen / te kopen voor vrienden / vriendinnen beneden die leeftijd.
Uiteraard geldt voor de personen, jonger dan 18 jaar ook, dat zij geen alcohol mogen drinken in de diverse kleedgelegenheden op het sportcomplex in Koudum en daarbuiten.
Wij vragen jullie dringend je aan bovenstaande regels te houden, omdat wij als sportverenigingen van de omni vereniging Oeverzwaluwen moeten voorkomen boeten te krijgen voor het niet naleven van deze regels.
BVD, Beheercommissie Sporthal de Sândobbe.
    youtube
Hoofdsponsor
advertentiedecorboo
Volleybalbond
nevobo
logoOMNI-Afdelingen
Voetbal
Tennis
Gymnastiek
Vaste Balsponsor
Slagerij-De-Boer-blauw
Co-Sponsoren
Textielstra
Kuilart
advertentieGalema
Elfsteden Vaarvakanties Friesland logo
Agricola Bouw logo
Go to top