Inleiding
U hebt het sponsorplan van Oeverzwaluwen afdeling volleybal voor u liggen. Door middel van dit plan informeren wij u op welke wijze u onze vereniging kunt sponsoren, wat er met uw sponsorgeld gebeurt en welke tegenprestaties er mogelijk zijn.

Als eerste willen wij ons graag even aan u voorstellen...
Wij zijn de afdeling Volleybal van sportvereniging Oeverzwaluwen in Koudum. Ons ledenaantal zit momenteel rond de 170. We hebben in totaal 13 teams in de competitie spelen, waarvan 7 teams in de senioren competitie. Het niveau hierin varieert van 4e klas t/m promotieklas. De jeugd timmert ook aardig aan de weg want er spelen 2 teams op regioniveau. Daarnaast zijn er momenteel ca. 25 mini's, die één keer per week trainen en een aantal keren per jaar wedstrijden spelen.

Recente ontwikkelingen
Dames 1 speelt al jaren in de promotieklas en zij spelen op zaterdag hun thuiswedstrijden in sporthal de Sândobbe in Koudum. We zijn erg blij met het feit dat onze vereniging alweer een paar jaar een meisjesteam op regio niveau in de competitie heeft. De meisjes regio spelen ook hun thuiswedstrijden op zaterdag in De Sândobbe in Koudum. Ook heeft Oeverzwaluwen een jongensteam in de hoofdklasse spelen. We zijn er trots op dat er weer doorstroming is en dat er zoveel jeugdige talentvolle spelers zijn. In 2017 zal er door sportdorp Koudum, in combinatie met SV Oeverzwaluwen, een beach volleybalveld gerealiseerd worden. Deze populaire volleybalsport is een mooie aanvulling als zomeractiviteit. Uiteraard schept dat ook weer goede promotie mogelijkheden.

De vereniging werkt met een beleidsnotitie
Om een goede structuur en organisatie te waarborgen heeft de vereniging een beleidsnotitieplan als basis voor de gehele organisatie geschreven. De afdeling volleybal is opgedeeld in een bestuurlijk- en technisch deel. De komende jaren wordt er tijd en geld geïnvesteerd in trainers- en jeugdopleiding. Doelstelling is een betere opbouw te verzorgen in trainingen, techniek en spelsystemen, hierdoor kan een spelend lid op niveau kan doorstromen naar hogere teams.

Waarom hebben wij sponsoren nodig?
Om te kunnen groeien als vereniging en jonge enthousiaste talenten verder helpen te ontwikkelen in de volleybalsport, is alleen mogelijk wanneer wij voldoende financiële middelen tot onze beschikking hebben. Met alleen subsidie en contributie redden we het helaas niet. De financiële hulp van sponsoren is en blijft van groot belang. Uiteraard bieden wij u als sponsor een passende tegenprestatie. De mogelijkheden worden op de volgende pagina's bij vormen van sponsoring genoemd.

Public Relations
De Afdeling Volleybal treedt naar buiten onder het algemene logo van de Sportvereniging Oeverzwaluwen. Bij het sponsoren van nieuwe trainingspakken of shirts wordt de pers ingeschakeld. Het team zal, gehuld in de nieuwe pakken of shirts, samen met de sponsor op de foto komen. De naam van de sponsor zal uiteraard vermeld worden in de krant. Gedurende de maanden oktober t/m april worden de shirts wekelijks tijdens de wedstrijden gedragen. De wedstrijden worden veelal gespeeld in de Zuidwesthoek van Friesland en voor de regioteams zijn de wedstrijden gespreid over de gehele provincie Friesland en een enkele keer daarbuiten.

Wat doen wij met het sponsorgeld
Een groot gedeelte van het sponsorgeld wordt besteed aan onder andere de volgende zaken:
• Kwalitatief goede wedstrijd- en trainingsballen
• Spelersshirts, incl. Reclame vermelding
• Bekostigen van gekwalificeerde trainers
• Bekostigen van zaalhuur
• Bekostigen van activiteiten voor de jeugd zoals het organiseren van toernooien en clinics
• Bekostigen van cursussen o.a. voor trainers en scheidsrechters
• Bekostigen van een training weekend

Vrijwilligers
Naast sponsoren kan een vereniging ook niet zonder vrijwilligers.
Momenteel zijn er ongeveer 40 vrijwilligers actief binnen onze volleybalvereniging.

Een aantal activiteiten waar vrijwilligers voor worden ingezet:
• Scheidsrechteren tijdens de competitiewedstrijden
• Trainen en coachen van teams
• Zitting in het Bestuur
• Zitting in diverse commissies (activiteiten/ toernooien, jeugd, TC)
• Zitting in de sponsorcommissie
• Zaalindeling competitie
• Beach volleybalcommissie

Oeverzwaluwen afdeling Volleybal is meer dan alleen volleybal
Naast een sportieve prestatie leveren staat gezelligheid en saamhorigheid ook hoog in het vaandel bij onze vereniging. Zo organiseren wij jaarlijks activiteiten voor de jeugd, maar ook aan senioren,
vrijwilligers en sponsoren wordt aandacht geschonken. De vereniging heeft dus ook een sociale functie en is daarom een belangrijk onderdeel van het verenigingsleven in het dorp Koudum.

Maatschappelijk belang
De volleyballeden zijn zelf ook actief in het genereren van inkomsten. Zo gaan zij eenmaal per jaar langs de deuren om loten te verkopen van de Grote Club actie. www.clubactie.nl.
Sinds enkele jaren organiseert de vereniging met Oud & Nieuw een grootschalige oliebollen actie waarbij de leden hun handen uit de mouwen steken. De teams die onder het jeugdbeleidsplan vallen, leveren jaarlijks hun teambijdrage d.m.v. een eigen actie of inbreng van zelfwerkzaamheid. De opbrengst die de teams moeten leveren liggen tussen de €250-€300.

Vormen van sponsoring
Onze vereniging is altijd op zoek naar sponsors omdat een vereniging extra middelen nodig heeft om te kunnen investeren in haar leden. Sponsoring is een overeenkomst tussen twee partijen, de sponsor en de vereniging. De sponsor voorziet de vereniging van geld, diensten of goederen. Als tegenprestatie verschaft de vereniging de sponsor communicatiemiddelen om zijn of haar naamsbekendheid te vergroten. Als uitgangspunt worden nieuwe contracten aangegaan voor minimaal 4 jaar. Het sponsorgeld komt ten goede aan de ontwikkeling van de vereniging, alle kosten die wij t.b.v. van uw promotie moeten maken aan reclameborden, shirts en bedrukking, website, e.d., komen ten lasten van de vereniging. Dus de sponsorbijdrage is netto zonder bijkomende kosten.

Hoofdsponsor:
Voor een jaarlijks bedrag van € 1000,- bent u hoofdsponsor. De hoofdsponsor is gekoppeld aan het 1e team. Het sponsorpakket bevat:
• Een reclamebord van 300 x 650 mm in de sporthal op een A-locatie
• volledige reclame op de kleding, tassen en sweater
• een advertentie of uw logo/bedrijfsnaam in het full color wedstrijd programmaboekje
• logo/bedrijfsnaam op de website van Oeverzwaluwen
• een prominente vermelding op de reclame banner die in de sporthal geplaatst wordt bij de
wedstrijddagen
• 1 a 2 x per jaar een bedrijfsitem in het programmaboekje
• vermelding op publicaties en andere reclamevoeringen als hoofdsponsor

Co-sponsor
Voor een jaarlijks bedrag van € 500,- bent u co-sponsor. Een co-sponsor wordt gekoppeld aan een team.
Het sponsorpakket bevat:
• een reclamebord van 3000 x 650 mm in de sporthal op een B-locatie
• een rugvermelding op de spelershirts en/of sweater
• een advertentie of uw logo/bedrijfsnaam in het full color wedstrijd programmaboekje
• logo/bedrijfsnaam op de website van Oeverzwaluwen
• een prominente vermelding op de banner die in de sporthal geplaatst wordt op zaterdagwedstrijden
• 1 a 2 per jaar een bedrijfsitem in het programmaboekje

Reclamebord in de sporthal
Ook kunt u ons steunen door een reclamebord in de sporthal te plaatsen. Kosten: A locatie (lange zijde): € 300,- per jaar, B locatie (korte zijde): € 250,- per jaar. Dit contract wordt aangegaan voor 4 jaar. De aanschaf van het reclamebord is inbegrepen in de prijs van de sponsoring.

Voortdurend zichtbaar!
Uw naam is niet alleen tijdens de volleybalwedstrijden zichtbaar, maar het gehele jaar door bij alle activiteiten die er in sporthal De Sândobbe zijn. Van augustus tot en met juni wordt de sporthal dagelijks gebruikt door verenigingen uit Koudum en omgeving. Te denken valt aan zaalvoetbal, gymnastiek, tennis, badminton, turnen. Uw bedrijfsnaam wordt dus 10 maanden lang, minimaal 6 dagen per week gezien door vele bezoekers en gebruikers van sporthal de Sândobbe. Bovendien komt uw bedrijfsnaam, als extra tegenprestatie, permanent op onze website www.volleybaloeverzwaluwen.nl te staan.

Eenmalig sponsoren

Balsponsoren
U kunt de club ook eenmalig sponsoren. Voor € 75, - bent u balsponsor voor alle 3 teams spelend op zaterdag. Als tegenprestatie wordt eenmalig uw bedrijfsnaam en/of een door u aangeleverde advertentie geplaatst in het programmaboekje en wordt u in de diverse aankondigingen (o.a. op affiches en website) als balsponsor genoemd. Bij elke thuiswedstrijd van Dames 1, meisjes A- en meisjes B-regio wordt er een full color programmaboekje samengesteld. Ook mag u een bedrijfsvlag of reclamebord aanleveren zodat deze tijdens de wedstrijd in zicht kan worden gebracht. Uiteraard wordt u op de hoogte gebracht van de wedstrijddag en bent u van harte welkom bij de wedstrijd. Een seizoen heeft in ongeveer 11 thuiswedstrijden. Voor alle 11 wedstrijden zijn wij opzoek naar balsponsoren.

Wedstrijdsponsoren
Elke thuiswedstrijd wordt er voor de regio teams een wedstrijdsponsor gezocht. Voor € 75,- per jaar wordt uw bedrijfsnaam een jaar lang vermeld in het full color programmaboekje. 

Club van 50 donateurs
Mocht u om één of andere redenen geen kans zien de afdeling volleybal te sponsoren, maar u draagt de afdeling volleybal en de jeugd in het bijzonder wel een warm hart toe, dan kunt u donateur worden voor slechts € 50,- per jaar. Uw naam komt op het 'club van 50 bord' die in de kantine een plek heeft gekregen. Er wordt eenmaal per jaar een gezellige avond georganiseerd waar u voor wordt uitgenodigd en van harte welkom bent.

Informatie
Wilt u sponsoren of heeft u meer informatie nodig? Dan kunt u contact opnemen met:
Gerben Zwerver, Ds.L. Tinholtstraat 42, 8723 CX Koudum, 06-53577643
of e-mail naar:  t.a.v. de sponsorcommissie.

Namens het bestuur, de sponsorcommissie afd. volleybal

Elisa Bakker, Daniëlle Zwerver, Petronella Grouwstra, Aaltje Broersma en Gerben Zwerver
Vaste Balsponsor
Slagerij-De-Boer-blauw
Co-Sponsoren
Textielstra
Kuilart
advertentieGalema
Elfsteden Vaarvakanties Friesland logo
Agricola Bouw logo
Go to top